آشنایی با چرخدنده ها و دنده هاي دندانه دار و مکانیک و روابط ریاضی آنها

مطالب دیگر:
📗پاورپوینت هوش مالی و پدر ثروتمند پدر فقیر📗جزوه + فیلم آموزش کامل فصل دوم فیزیک یازدهم ریاضی ( فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم )📗پژوهش انبار و روشهای انبارداری سنتی و جدید📗نمونه سوالات ازمون ارتقا پایه نظام مهندسی دوره نظارت 3 به 2📗پژوهش چغندر قند و روش کشت آن📗پژوهش آموزش کشت جو📗پاسخ هاي هورموني نسبت به فعاليت هاي ورزشي و تمرينات جسماني📗انواع بیماری ها📗سیستمهای سوخت رسانی کاربراتوری و انژکتوری📗پژوهش اصول پرورش گوساله📗پکیج آموزشی میلیونر تلگرام📗بررسی کامل بیماری سلیاک📗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس دوم زبان یازدهم ( روشی سالم برای زندگی : a healthy lifestyle )📗پاکسازی قوی پوست با تکنولوژی بینورال سابلیمینال📗جوانسازی قوی پوست با تکنولوژی بینورال سابلیمینال📗لاغرکردن و به دست آوردن وزن ایده آل با تکنولوژی بینورال سابلیمینال📗تجسم خلاق با تکنولوژی بینورال سابلییمینال📗افزایش اعتماد به نفس با تکنولوژی بینورال سابلیمینال📗مدیتیشن زیبای آب📗تحقیقی باعنوان تب مالت،سل و سیاه زخم
آشنایی با چرخدنده ها و دنده هاي دندانه دار و مکانیک و روابط ریاضی آنها|30019607|raj|bf|آر اِی|
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان آشنایی با چرخدنده ها و دنده هاي دندانه دار و مکانیک و روابط ریاضی آنها را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 37

روشي را ارائه دهيد و نشان دهيد که چگونه زوايا ي سيم آن چرخ دنده که با هر کدام از آن دنده ها جفت شده است را مي توان تعيين کرد .

راهنمايي : به شکل p.15.3 رجوع شود ، راه حل هندسي.

اگر d محل شروع باشد پس روش چنين است : PM=PL = روش وM و L محل برش طولي دنده را نشان مي دهد که در محلي كه شدت گردشي در آنجا دارد بريده شده است . برش طولي سيم DM است از محور گردشي A و CM تانژانت آن گردش است .

Arc CF = CM = PD CF = PD

FP = CM O2 FP = o1CM arc CF = arc KN = PD

بنابراين در اين روش PM را که روي ميزان قوس قرار گرفته با arc اين روش برابر است . خط O1M که در محلي در قوس باN برخورد مي کند خط PD را در طول مسير بوجود مي آورد که با KN برابر است. دايره اي که بين D با O 1 است به شکل مرکز دايره ذيل است . چنين شکلي که داراي چنين دايره اي است در يک وسيله حمل کننده نيز وجود دارد.

چرخ دنده با سيم دنده درحرکت يک چرخ بزرگ را بوجود مي آورد . زاويه فشار است . شعاع چرخش Rb از ميزان چرخش Rb در هنگام حرکت چرخ است و چرخش الحاقي Ra است . نشان دهيد که زواياي آرک در طول چرخش چنين اندازه گيري مي شود :

كه

راهنمايي به شکل p.154 براي حل نگاه کنيد.

. يک جفت دنده داراي 16 و 22 دندانه زاويه مدول قطعه5/12 mm ارتفاع سر دندانه 5/12 mm و ارتفاع ته دندانه 25/14 زاويه فشار 200 است . زاويه چرخش دنده مارپيچي ، طول زاويه (V) و زواياي تماس را تعيين کنيد .

(i) 10 cm , 1375 cm (ii) 9.4 cm , 12.82 cm (iii) 3.93 cm . جواب

1250 = زاويه تماس براي حرکت دهنده (iv) 3.69 cm (v) 5.63 cm (vi)

120 = زاويه کنجهاي بعدي

. زاويه مدول يک صفحه دنده 5/12 mm و سردنده با يک قطعه مدول برابر است . کوچکترين چرخ دنده مارپيچ که با يک صفحه دنده مچ شده يا جفت شده است را بدون هيچ تداخلي تعيين کنيد در حالي که سه زاويه فشار (i) 140 ، (ii) 200 ، (iii) 220 است .

يعني 14 دنده(iii)1366 , يعني 16 دنده و , (ii) 172 يعني 32 دنده 318 , ( i ) . جواب

. يک جفت دنده داراي 14 و 16 دنده و زاويه مدول 5/12 mm است . سردنده هم 5/12 mm است . زاويه مورب آن5 /14 است نشان دهيد که دنده ها داراي پارازيت ( تداخل) هستند . قسمت هايي را تعيين و مشخص کنيد که دنده هاي سردنده در آنها بايد کم شود تا از تداخل و پارازيت بين آنها جلوگيري به عمل آيد . طول مسير را براي کاهش سردنده تعيين کنيد.

راهنمايي : به شکل p.155 رجوع شود.

mm 3 = براي چرخ هاي کوچکترmm 5 = براي چرخ هاي بزرگتر . جواب

Cm 475 = طول سيم تماس

چرخ هاي دنده از بيرون با هم جفت مي شوند و نسبت سرعت آن سه است . دنده به شکل سيمي است . زاويه مدول mm 5/6 و سردنده با يک مدول برابر است . فشار180. چرخش چرخ دنده مارپيچي r.p.m 100است . تعيين كنيد :

(a) تعداد دنده در هر چرخ را بنابراين از تداخل بايد جلوگيري شود. (b) تعداد دنده هاي تماس

(c) طول مسير و آرک تماس (d) ماکزيمم سرعت لغزش بين دنده هاي جفت شده (e) زاويه چرخش چرخ دنده مارپيچي هنگامي که هيچ کدام از جفت دنده ها در تماس نبا شند. (F) نيروي فرمان بين جفت هاي در نظر گرفته شده که چرخ دنده مارپيچي را با 100r.p.m9, 10 kw از خود عبور مي دهند و دو جفت دنده در تماس با هم وجود دارند، نيروي کلي به طور مساوي بين دو جفت تقسيم مي شود.